header foto
 

 
Inschrijfformulier
 
* = dit veld verplicht invullen.

 
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Automatische Incasso
  Door inschrijving gaat u akkoord met het machtigen van de MHC Castricum om de verschuldigde contributie af te schrijven van het door u opgegeven bank- of gironummer. Als u het niet eens bent met de machtiging dan heeft u 30 dagen de tijd om de incasso ongedaan te maken. Uw automatisch incasso wordt stopgezet na het opzeggen van het lidmaatschap van 'MHC Castricum' conform het Huishoudelijk Reglement.

 
Overige informatie
   
 
   
 
Inschrijving
   
   
   
   
Verenigingszaken
   
   
   
   
Teamindeling (indien van toepassing)
   
   
   
Bevestiging
  Uw inschrijving is definitief na bevestiging vanuit het secretariaat.

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.