header foto
 

Algemene leden vergadering

donderdag 21 november 2019   |   20:00 - 22:00   |   MHCC Clubhuis boven

   

Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 21 november om 20.00 uur in het clubhuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1.       Opening & mededelingen en vaststellen agenda;
2.       Notulen ALV van 2018*

3.       Verslag alle beleidsterreinen

4.       Financieel verslag over 2018-2019*

5.       Verslag Kascontrolecommissie

6.       Aftreden bestuursleden:

           - Puck op ’t Hof als bestuurslid algemene zaken

           - Peter Lagerwaard als bestuurslid TC senioren

7.       Aantreden nieuwe bestuursleden:

           - Klaas Jan Neefkes als bestuurslid algemene zaken

           - Saranda Bakels als secretaris

           - Arjen Veenstra als bestuurslid TC senioren

8.       Rondvraag
9.       Sluiting
    

*Betreffende documenten kunt u vanaf 7 november 2019 vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag in ons clubhuis!

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van MHCC
Saranda Bakels
secretaris a.i.