header foto
 
Hockeyzaken

Bekendmaking teamsamenstellingen 2020-2021

Nieuws afbeelding 7-6-2020

 

Beste jeugdleden en ouders,

Elk jaar staan we als TC in combinatie met de Technische Staf voor de mooie en soms ook moeilijke uitdaging om een passend team te vinden voor alle (jeugd-)leden.

Een proces waarbij alle betrokkenen vanuit de TC zoveel mogelijk informatie verzamelen bij begeleiding, jeugdleden en/of ouders, om zodoende te kunnen komen tot de juiste teamsamenstellingen.

Een van de vragen die we hierbij beantwoorden is of de verhouding tussen plezier en prestatie in balans is. Met andere woorden: wordt iemand op zijn of haar niveau uitgedaagd en/of zit hij of zij in een team waar een aantal (hockey-)vriendjes inzitten. 

 

Ondanks een zorgvuldig gelopen route, kan het zijn dat individuele spelers toch teleurgesteld worden. Dit kan mogelijk liggen aan het gewenste niveau qua team waar niet aan is voldaan of het niet tegemoetkomen aan individuele wensen qua vriendenopgave.

 

In het laatste geval is de betreffende vriend/vriendin dan meestal in een hoger team geplaatst. De enige manier om dan samen te spelen is dat de speler/speelster in het hogere team dan een stap terug doet, wat niet onze voorkeur heeft. Het is onze ervaring dat uiteindelijk iedere speler/speelster in ieder team vrienden en vriendinnen kan maken. Sterker nog, het is een verrijking om ook anderen te leren kennen en daarmee samen te spelen.

 

Bij teleurstelling in het eerste geval, dus de wens om in het prestatieteam te spelen en waar niet aan deze wens is voldaan, kan het zijn dat er behoefte is aan een gesprek. Uiteraard hebben we daar begrip voor. Mocht dit het geval zijn dan kan je een email sturen aan [email protected]

 

 

Hou bij teleurstelling altijd in gedachten, dat iedereen die betrokken is geweest bij het proces, het beste voor heeft gehad met zowel ieder individu, als met de hele club. Er zijn altijd meer belangen te behartigen dan alleen die van de individuele speler. We vragen hiervoor begrip en een respectvolle omgang naar elkaar. 

 

De indeling van de teams is te vinden door in te loggen in MIJN-MHCC, bij club te gaan naar documenten en dan staat het document onder TC jeugd

 

 

Om tot de teamindelingen te komen is de volgende route gevolgd:

MA1, MB1, MB2, MC1, MC2 en MD1 zijn op sterkte ingedeeld. De overige teams zijn meer op sociale samenhang ingedeeld.

In iedere lijn is zoveel mogelijk rekening gehouden met evenwichtige teams qua aantallen, zodat er niet één te krap team is en andere teams zeer ruim. Maar het is niet persé zo dat alle teams evenveel spelers hebben.

In het samenstellen van de breedte teams is ook gekeken naar vriendenopgave. Daarnaast zijn waar mogelijk zoveel mogelijk 2dejaars ingedeeld in één team bij elkaar. Voorbeeld in de meiden D-lijn: een gemixt D1 team, een D2 team met alleen 2de jaars D-speelsters en een D3 team met alleen 1ste-jaars D-speelsters. Zo ontstaat er in deze teams qua leeftijd en geestelijke ontwikkeling wat meer evenwicht.

 

Om tot de samenstellingen te komen qua sterkte is de volgende route gevolgd:

Alle trainers en coaches hebben in de winterstop een beoordeling ingevuld. De meesten hebben hiervoor gebruik gemaakt van het TIPS-systeem. (TIPS staat voor Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid). Naast deze zaken is er ook gekeken naar aanwezigheid en inzet.

De Technische Staf (Lars, Jort, Sophie, Amber, Fleur, Duco en Joris) heeft deze beoordelingen in februari besproken.

Aan de hand van de beoordelingen en na gesprekken is tijdens de trainingen een aantal meiden in de D- en C-lijn gevraagd alvast mee te gaan trainen met hogere teams om hen beter te kunnen beoordelen. De maatregelen vanwege het Coronavirus waren hier echter wel een spelbreker.

In maart is aan de coaches gevraagd of er bijzondere wensen waren binnen de teams. In maart en april zijn er verschillende verzoeken binnengekomen voor vriendenteams en individuele wensen. Deze hebben de lijncoördinatoren in kaart gebracht en gedeeld met de Technisch Manager.

Begin mei hebben alle leden van de Technische Staf individueel hun opgave gedaan voor de selectieteams, binnen een aantal richtlijnen die de Technisch Manager heeft opgesteld.  De Technisch Manager heeft deze opgaven naast elkaar gelegd en een voorstel voor de selectieteams gedaan. Deze is besproken met de Technische Staf. Ook voor de breedteteams is een voorstel gedaan en deze is besproken met de lijnco√∂rdinatoren.

Tenslotte is er bij de tweedejaars D-leden nog extra gekeken bij de trainingen van de afgelopen weken.

Na deze besprekingen heeft de Technisch Manager een definitieve indeling opgesteld zoals jullie deze dus kunnen vinden onder de inlog.

 

Voor alle spelers bij MHCC gelden Kernwaarden die betrekking hebben op de saamhorigheid  en omgang met elkaar binnen team en club. Deze hebben we bijgevoegd in de bijlage onder dit bericht. Neem deze eens door!


 

Bijlage