header foto
 
Bestuursinfo

Algemene ledenvergadering 11-12-2009

19-11-2009

Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op vrijdag 11 december a.s. om 20:00 uur in het clubhuis op Wouterland. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Verslag ALV van 26 juni 2009 *)
5. Verslag Algemeen Bestuur en Financieel Jaarverslag *)
6. Verslag kascommissie 2008/2009 en decharge bestuur
7. Huishoudelijk reglement ter besluitvorming *)
8. Wisseling in bestuur
9. Rondvraag en sluiting
 
*) Betreffende documenten kunt u vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).
 
N.B. Over de nieuwbouw zal geen besluit worden genomen.

Namens het bestuur van MHCC
Leonard Eveleens
[email protected]