header foto
 

Historie

Een hockeyclub in oprichting

Al voor de Tweede Wereldoorlog werd er in Castricum gehockeyd. De oorlogsomstandigheden maakten het spelen echter onmogelijk, waardoor vele Castricumse hockeyers noodgedwongen moesten uitwijken naar Beverwijk.

Tot 1967 heeft het moeten duren, voordat de hockeysport in Castricum opnieuw werd geïntroduceerd. Vijf hockeyspelers legden op 1 augustus 1967 de basis voor Mixed Hockeyclub Castricum (MHCC). Deze vijf enthousiaste mensen vormden samen het bestuur en gingen op zoek naar leden. Echte hockeyvelden en een clubhuis kende de club toen nog niet. Er werd gespeeld op een terrein tegenover Johanna's Hof en de Serre van Johanna's Hof werd omgedoopt tot clubhuis. Een eigen onderkomen werd uiteindelijk gevormd aan de Brakersweg, een paar grasvelden en een houten keet als clubhuis.
Deze locatie was sfeervol en karakteristiek, maar voldeed bij lange na niet aan de eisen die de KNHB stelde aan een professionele hockeyvereniging.

Van modderpoel naar droomlocatie

De drassige grasvelden aan de Brakersweg worden ingeruild voor een nieuw complex op sportpark het Wouterland. Een complex met maar liefst vier goede velden en een nieuw te bouwen clubhuis. Dit clubhuis komt er met de hulp en inzet van alle leden. De meest creatieve plannen worden bedacht om geld in te zamelen. Uiteindelijk lukt het de leden om in september 1974 het op eigen houtje gebouwde clubhuis te openen.

Het ledenaantal blijft maar stijgen. Het zijn gouden tijden voor MHCC. In 1985 wordt bij MHCC het eerste kunstgrasveld gerealiseerd. In 2001 volgt het tweede kunstgrasveld en in 2007 het derde. Ook het clubhuis biedt niet meer voldoende ruimte voor de groeiende club. In 2011 is ons schitterend nieuw clubhuis geopend.