header foto
 
Bestuursinfo

Nieuwe bestuursleden en andere ALV besluiten....

Nieuws afbeelding 4-10-2011 Vrijdag 23 September was de Algemene Leden Vergadering. De belangrijkste besluiten uit die goedbezochte vergadering in het nieuwe clubhuis:
  • Koen van Daalen, nam na 4 jaar bestuurslid Evenementen afscheid. Als waardering voor zijn voorbeeld functie, werd hij benoemd tot lid van Verdienste van MHCC.
  • Benoeming nieuw bestuurslid Evenementen: Hans Janssen, reeds beheerder van de Website, PR commissielid en Manager van Heren teams.
  • Benoeming nieuw bestuurslid Hockey Technische Zaken Jeugd (HTC-Junioren): Arjen Veenstra, oud Heren-1 speler en jeugdtrainer op MHCC.
  • Afscheid van Hoofd Technische zaken Senioren, Oscar Honing, die ivm. te drukke agenda de functie moest teruggeven. Het bestuur betreurt zijn vertrek maar dankt hem voor zijn inzet. De vacature is geopend.
  • De vergadering verleende het bestuur decharge voor het gevoerde beleid en keurde de meerjaren begroting goed.
  • De vergadering ging accoord met  automatische indexering van de contributie met CBS consumentenprijsindex van het voorafgaande jaar.
  • Tenslotte is de Strategische orientatie van de club gepresenteerd: Op de site bij "documenten" het volledige document.
  • Een volledig verslag van de vergadering volgt over enkele weken.
Het bestuur

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws