header foto
 
Bestuursinfo

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 9 oktober 2013 om 20.30hr

Nieuws afbeelding 6-10-2013
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 9 oktober a.s. om 20:30 uur in het clubhuis op Wouterland. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening & mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Beknopt Verslag ALV van 25 juni 2013 *)
4. Verslag Algemeen Bestuur alle beleidsterreinen
5. Financieel Jaarverslag *)
6. Verslag kascommissie 2012/13 en decharge bestuur
7. Plan voor komende jaren op hoofdlijnen
8. Begroting en mandaten voor komende jaren (zie bijgaande agenda)
9. Rondvraag en sluiting

*) Betreffende documenten kunt u vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Namens het bestuur van MHCC
Puck Op 't Hof
Bijlage

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Agenda

Nog geen agenda punten.