header foto
 
Bestuursinfo

Uitnodiging ALV 8 oktober 2014

Nieuws afbeelding 24-9-2014
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 8 oktober 2014 om 20.30 op Wouterland.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- Verslag vorige vergadering*
- Terugblik beleidsterreinen
- Financieel verslag*
- Beleid ongewenst gedrag n.a.v. HGC-incident
- Huishoudelijk reglement update
- Naar de toekomst
   - Status update nieuwe bar
   - Aanpak nieuw veld 1
- Rondvraag
- Sluiting

*Betreffende documenten kunt u vanaf 1 oktober vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag in ons clubhuis!
Met sportieve groet,
Namens het bestuur van MHCC
Puck op ’t Hof
secretaris