header foto
 
Mededelingen

Bitjes en scheenbeschermers verplicht !!!

Nieuws afbeelding 25-9-2014
Vooruitlopend op de beslissing van de KNHB is het voor MHCC al jaren clubbeleid dat jeugdleden van onze club verplicht met scheenbeschermers en bitje spelen. Zie hiervoor ook de website en de informatie die wij aan nieuw leden verstrekken.
Allereerst is dit de verantwoordelijk voor ouders en spelers zelf.
Echter willen wij hier als club ook onze verantwoordelijkheid in nemen en wordt dit clubbeleid per direct nieuw leven ingeblazen. Dit betekent dat wij trainers, coaches en managers gaan instrueren omtrent het voorafgaand aan training en wedstrijd (en uiteraard na de rust) controleren hierop.
Heel concreet betekent dit wanneer geen bitje of scheenbeschermers ook NIET trainen of een wedstrijd spelen.
Zorg dus gewoon dat je deze spullen bij je hebt en draagt!
De komende weken zullen wij ons beleid hierop nazien en er zorg voor dragen dat dit in al onze documenten expliciet vermeld wordt. Nog belangrijker is uiteraard dat wij trainers, coaches en managers informeren dat zij hierop gaan toezien en het recht hebben om te bepalen dat een speler indien geen bitje of scheenbeschermers gedragen worden niet deelgenomen kan worden aan de training of wedstrijd.