header foto
 
Bestuursinfo

Ben jij de nieuwe secretaris van MHCC?

10-10-2016
Als jij de (hockey)sport een warm hart toedraagt en je ziet het verenigingsleven als belangrijke spil, dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou:

Secretaris van het bestuur

Na vier jaar treedt onze huidige secretaris terug. Zij gaat zich inzetten voor het barmanagement. Wij zoeken voor haar een waardige opvolger.

We zijn een vereniging voor breedtesport en topsport, voor de jongste jeugd tot en met de veteranen. Met een enorme dosis enthousiasme en een frisse blik geeft het huidige bestuur leiding aan de organisatie van onze vereniging. 
Het is onze belangrijkste ambitie om een vereniging te hebben waar onze leden met plezier op eigen niveau kunnen hockeyen. Daarnaast willen we het aantal leden en actieve vrijwilligers weer laten groeien. 

Tot de taken van de secretaris van het bestuur behoren:
Het onderhouden van in-¬ en externe contacten met de leden en de KNHB;
Het organiseren van leden- en bestuursvergaderingen en hier verslag van doen;
Het beheren van het archief;
Wat doe je? > eindverantwoordelijk voor een deugdelijke en actuele ledenadministratie, wedstrijdsecretariaten, arbitrage en tuchtzaken. Deze taken worden vervuld door een aantal vrijwilligers binnen MHCC.
Het vervullen van een coördinerende rol bij bestuursvervgaderingen.

Voor deze vacature hoef je geen expert te zijn, enthousiasme is het belangrijkst. De functie staat open voor alle leden en ouders. Word jij onze nieuwe secretaris van het bestuur dan word je uitgebreid ingewerkt.
 
Heb je belangstelling of vragen? Stuur geheel vrijblijvende een mail naar [email protected] of bel met 06-54777417 Puck op ‘t Hof. 
Ook kun je een mail sturen aan Frank van Aalsum, voorzitter van het bestuur, [email protected].