header foto
 
Bestuursinfo

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

12-10-2016
Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdag 1 november om 20.30 in het clubhuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1.       Opening & mededelingen en vaststellen agenda
2.       Verslag ALV van 25-9-2015*
3.       Verslag alle beleidsterreinen 
4. Aanpassing Huishoudelijk reglement*       
5.       Financieel verslag over 2015-2016*
6.       Verslag Kascontrolecommissie + vragen ronde
7.       Decharge voor het gevoerde beleid over 2015/16
8.       Status update & besluitproces naar nieuwe veld 1
9.       Rondvraag
10.      Sluiting


*Betreffende documenten kunt u vanaf 17 oktober vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Wij hopen op een grote opkomst en zien u graag in ons clubhuis!

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van MHCC
Puck op 't Hof
secretaris