header foto
 
Bestuursinfo

Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 15-12-2021

Het bestuur van MHCC nodigt u allen van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 27 januari 2022 om 20.00 uur. Afhankelijk van de Corona maatregelen zullen wij de vergadering fysiek, digitaal of beide organiseren. Uitgebreide info ontvangt u op een later tijdstip van ons.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1.       Opening & mededelingen en vaststellen agenda;
2.       Notulen ALV van 2020/2021*

3.       Verslag alle beleidsterreinen
4.       Financieel verslag over 2020-2021*

5.       Verslag Kascontrolecommissie

6.       Decharge verlenen
7.       Aftreden bestuursleden:

          - Michiel van Zeggeren als voorzitter

          - Saranda Bakels als secretaris

         
         Aantreden nieuwe bestuursleden:

          - Taco Lucassen als bestuurslid commerciële   

            commissie/communicatie

8.       Update heroriëntatie veldinrichting

9.       Herdenken Nico Welschen

10.     Leden in de spotlights.

11.     Rondvraag

12.    Afsluiting
    
*Betreffende documenten kunt u vanaf 29 december 2021 vinden op de website van MHCC onder documenten/algemene ledenvergadering (eerst inloggen).

Wij hopen op een grote opkomst en "zien” u graag op de club of online!

Met sportieve groet,
Namens het bestuur van MHCC
Saranda Bakels
aftredend secretaris

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws