header foto
 
Mededelingen

Even voorstellen: de vertrouwenspersoon van MHCC

Nieuws afbeelding 29-3-2022

Wij zetten ons als hockeyclub in voor een veilig sportklimaat. Een sportklimaat waarin iedereen het plezier van sport ervaart. Waarin duidelijk is wat wenselijk of sportief gedrag is en wat niet. En waar sporters, vrijwilligers en bezoekers zich veilig voelen. Mocht dit, om wat voor reden dan ook, niet het geval zijn, dan is onze vertrouwenspersoon Esther Smal een eerste aanspreekpunt. Zij stelt zich graag aan jullie voor.


Mijn naam is Esther Smal, ik ben getrouwd met Rob en wij hebben samen drie kinderen in de leeftijd 16 tot18 jaar. Alle drie de kinderen hebben gehockeyd bij MHCC. Ik ben al ruim 12 jaar als vertrouwenspersoon verbonden aan hockeyclub MHCC. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat en mediator.

Wat is de rol van een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten. Dat kan zijn als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld als je bent aangeraakt of benaderd door een trainer, coach, teamlid, of scheidsrechter en je vindt dit vervelend. Of als je gepest wordt, of geïntimideerd of gediscrimineerd wordt vanwege je geloof, huidskleur of seksuele voorkeur. Of als je je zorgen maakt over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de club, en of het team. Of je vraagt je af of je gedrag als trainer/coach/teamlid verstandig is.

Je kan mij ook benaderen als je het idee hebt dat iemand grensoverschrijdend gedrag vertoont of als iemand jou beticht van grensoverschrijdend gedrag.

Als je vragen hebt over grensoverschrijdend gedrag en of discriminatie kan je mij uiteraard ook benaderen.

Wat doe ik met jouw informatie als je mij benadert?

Als je mij benadert met een probleem of vraag, dan is het gesprek altijd vertrouwelijk. Dat betekent dat ik hier verder met niemand over praat, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend hebt om de informatie met een derde te delen. In die situatie bespreek ik samen met jou op welke manier ik deze informatie met een ander kan delen.

Je kan contact met mij opnemen via 0622748202 of [email protected]