header foto
 
Bestuursinfo

Agenda Algemene Leden Vergadering woensdag 25 januari

Nieuws afbeelding 7-12-2022 De Algemene Leden Vergadering komt er weer aan. Graag nodigt het bestuur iedereen uit voor deze vergadering op woensdag 25 januari (let op: deze datum is aangepast!).

Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het clubhuis. We starten om 20.00 uur en rond 21.30 uur ronden we de vergadering af. Zie hieronder de agenda:
  • Accorderen notulen vorige ALV
  • Financieel verslag en verantwoording
  • Verslag Kascontrolecommissie
  • Decharge
  • Aan-/aftreden bestuursleden
  • Verslag beleidsterreinen
  • Rondvraag & afsluiting
Graag tot ziens op woensdag 25 januari!
Het bestuur