header foto
 
Bestuursinfo

Borrel voor alle vrijwilligers op woensdag 25 januari

Nieuws afbeelding 9-1-2023 Beste vrijwilliger, we willen je graag nogmaals bedanken voor je belangrijke inzet voor onze hockeyclub. Door vrijwilligers zoals jij is het mogelijk om de club te laten blijven groeien en voortbestaan. Op woensdag 25 januari houden we na de Algemene Leden Vergadering daarom aansluitend een borrel voor de inzet van alle vrijwilligers. Dit is een kleine manier van waardering voor al je inzet. 

We zouden het leuk vinden als je aanwezig bent tijdens de Algemene Leden Vergadering en de aansluitende borrel. Laten we samen genieten van een drankje en elkaar bedanken voor het belangrijke werk dat we doen voor de club. 

Vanaf 19.30 uur ben je welkom in het clubhuis. We starten om 20.00 uur en rond 21.30 uur ronden we de vergadering af.

Zie hieronder de agenda van de avond: 
  • Accorderen notulen vorige Algemene Leden Vergadering 
  • Financieel verslag en verantwoording 
  • Verslag Kascontrolecommissie 
  • Decharge 
  • Aan-/aftreden bestuursleden 
  • Verslag beleidsterreinen 
  • Rondvraag & afsluiting
  • Borrel 
Graag tot ziens op woensdag 25 januari!

Het bestuur van MHCC