header foto
 
Mededelingen

Inning contributie

25-9-2008
Bericht van de penningmeester: Op of omstreeks 25 september a.s. zal de automatische incasso plaatsvinden t.b.v. de contributie voor het jaar 2008/2009.
Wilt u zo vriendelijk zijn er zorg voor te dragen dat de incasso soepel verloopt?
Degenen waarbij geen automatische incasso plaatsvindt zullen een factuur ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn om het daarin vermelde bedrag deze maand over te maken?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.