header foto
 
Mededelingen

Kennisgeving

13-10-2008
Wij hebben kennisgenomen van het overlijden van Marc Komin.
 
Vele jaren was hij niet alleen lid van onze vereniging, maar ook actief
in diverse commissies, waaronder de organisatie van het Wouterland Toernooi Internationaal.
 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.
 
 
 
Bijlage