header foto
 
Bestuursinfo

Aanstelling trainer-coaches Heren 2 en Dames 2

13-7-2009
MHCC heeft de technische staf bij de senioren voor komend jaar versterkt met Martijn Prins in de functie van trainer-coach van Heren 2. Hiernaast zal Heleen Bakker komend seizoen wederom dezelfde functie vervullen bij Dames 2. De TC senioren geeft hiermee invulling aan het beleid om bij alle selectieteams trainer-coaches aan te stellen met als doel het hockeyspel van de tweede teamsop een hoger niveau te brengen en de aansluiting bij de eerste teams te behouden.
 
Martijn Prins is geen onbekende binnen de vereniging. In het verleden heeft hij altrainingen verzorgt voor Heren 2 en Dames 3. Komend jaar zal Martijn naast de trainingen ook decoaching van Heren 2 verzorgen. Tot vorig seizoen heeft hij gekocheyd bij Overbos Heren 1 en 2 (1e klasse enreserve Overgangsklasse) en Strawberries Heren 1 (2e klasse). Hiermee brengt Martijn een gedegen ervaring van hockey en coaching op hoog niveau mee. De TC seniorenheeft alle vertouwen in Martijn en wensen Heren 2 en de begeleidingvoor het komend seizoen veel succes.
 
Dames 2 zalook komend seizoen worden begeleid door Heleen Bakker. Heleen is zeker geen onbekende binnen de club aangezien zij al jaren als trainer-coach aan MHC Castricum is verbonden.Naast hetbegeleiden van jeugd elftallen heeft zij ook ons Dames 1 naar de1e klasse geleid en Dames 2 naar de top van de reserve 1e klasse. Sinds twee jaar coacht Heleen nu het tweedeDames team. De TC senioren is enorm opgetogen dat Heleen de succesvolle samenwerking wil voortzetten en wenstHeleen en Dames 2 weer een succesvol jaar in de reserve 1e klasse toe.
 
Namens de TC Senioren,
 
Michiel Doeleman

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws