header foto
 
Mededelingen

Oud Papier en Mhcc, wederom een update....

Nieuws afbeelding 25-1-2010

Hierbij het periodieke verslag van de vrijwilligers die zich ieder weekend bezighouden met de inzameling van het oud-papier.

Volgens de zojuist ontvangen opgave, bedraagt de opbrengst van het oudpapier over het 4 kwartaal 2009 € 641.71, dit is inclusief de subsidie van de Gemeente Castricum. Dit hogere resultaat komt voornamelijk door de stijging van de prijs per kilo, die naar € 0.06270 gestegen is.
Er zit dus perpectief in voor 2010!

De totale opbrengst in 2009 bedroeg € 1.593,23 voor het totale gewicht van 29.120 kg. In vergelijking met 2008 is het minder in geld en kilo's, toen was dit resp. € 1.914,51 en 29.400 kg. en wij verwachten dus dat meer leden hun oud-papier komen brengen.

Maryjan Radecke,oudpapier-regelaar.

Reacties


Maryjan Radecke

10-2-2010 @ 11:52:48 |Fantastisch dat er nu duidelijk aandacht wordt gevraagd voor de oudpapier-aactie

Reageer op het nieuws