header foto
 
Bestuursinfo

Update Toekomst Jongenslijn: onvoldoende draagvlak voor volledige samenwerking

Nieuws afbeelding 23-5-2023
De werkgroep Toekomst Jongens heeft de besturen van MHCC, MHCU en de Terriërs geadviseerd om af te zien van volledige samenvoeging van de jongenslijnen. Dit omdat er voor dat scenario op dit moment op de drie verschillende clubs nog onvoldoende draagvlak is. Het bestuur van MHCC neemt dit advies over en heeft (de ouders van) de jongensleden hier per mail over geïnformeerd. 

In deze mail bedankt het bestuur de werkgroep onder meer voor hun inspanningen, de constructieve gesprekken en de goede basis die is gelegd voor gezamenlijke activiteiten met de drie clubs. Daarnaast wordt ook de teamindeling voor volgend jaar belicht. In de lijnen 010, 012 en 014 komt MHCC in '23/'24 qua aantallen namelijk niet goed uit. Mogelijk is daar samen met Terriërs, die in deze lijnen met hetzelfde probleem kampt, een maatwerk-oplossing voor te vinden in de vorm van combinatieteams. De leden en ouders van jongens in de betreffende lijnen krijgen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst hierover. Voor de jongens in de O8, O9, O16 kunnen komend jaar complete MHCC-teams gevormd. 

Meer informatie
Mocht je als ouder of als jongenslid op maandag 22 mei geen mail hebben ontvangen met als onderwerp MHCC: Besluit samenwerking jongenslijn of naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, stuur dan een mail naar [email protected] of [email protected]