header foto
 
Hockeyzaken

Selectie meisjes

16-6-2016
De teamindelingen voor het seizoen 2016-2017 zijn bekend.

Deze zijn terug te vinden na inloggen onder het kopje Documenten MHCC Teamindelingen Meisjeslijn 2016-2017.
Let op(!) In deze indeling zijn de keepsters voor meisjes A nog NIET opgenomen gezien de selectie en gesprekken die hierover nog plaatsvinden.

Ook dit jaar hebben we in verband met de spelersaantallen per lijn een aantal B-speelsters vervroegd moeten doorschuiven naar de meisjes A. Dit hebben wij geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk te doen.

Voor meisjes A1 is gekozen om te starten met 18 meisjes. De definitieve selectie zal plaatsvinden in de voorbereiding van het nieuwe seizoen en voor aanvang van de eerste competitie wedstrijd.

De teamindelingen zijn met zorg gemaakt door de Technische Commissie, bestaande uit de  trainingscoördinator en voor de breedteteams met ondersteuning van de lijncoördinatoren. Dit hebben zij gedaan op basis van de door coaches en trainers ingevulde TIPS, waarnemingen bij trainingen en wedstrijden, selectietrainingen of de vriendenopgave. Selectiecriteria zijn techniek, tactiek, inzicht, fysiek, houding en hockeybeleving, waarbij de accenten per lijn verschillen. 
Met name voor de selectie- en opleidingsteams is het van belang om te weten dat het ten alle tijden "open selecties” zijn. Indien nodig kunnen verschuivingen plaatsvinden. Hiermee doelen wij op het feit dat er gedurende het seizoen wijzigingen plaats kunnen vinden als hier een reden voor is. Dit kan zijn als hockeyprestaties en /of hockeybeleving achterblijven. Zie hiervoor ook ons Selectiebeleid . 

Belangrijke data om te onthouden:

-De trainingen voor de selectieteams vangen facultatief aan in de week van 15 augustus en starten in de week van 22 augustus.

-MC1 en MB1 zijn ingeschreven voor het WUT-toernooi bij Overbos op 27 augustus

-De trainingen voor de breedteteams vangen aan in de week van 29 augustus.

-We verwachten om voor alle teams oefenwedstrijden te organiseren in het weekend van 3 september. Mocht een team in de topklasse uitkomen dan zal dit ook het eerste competitieweekend zijn.

-De competitie vangt aan op 10 september.

Voor de exacte informatie… Hou de website en je mail goed in de gaten.

Voor alle selectie- en opleidingsteams gelden onze uitgangspunten voor Selectiespelers zoals wij eerder hebben gecommuniceerd. Ook hebben wij in de bijlage nogmaals de Speeldagenkalender opgenomen.

Mochten jullie vragen/opmerkingen hebben, mail dan jouw de lijn coordinator van de lijn waar je in terecht komt. 
Voor meisjes A is dat Marion Sprenkeling
Voor meisjes B is dat Jelleke Veentjer
Voor meisjes C is dat Pauline Greveling
Voor meisjes D is dat Karin Rijs

Groet,

De TC

Bijlage