header foto
 
Hockeyzaken

MHCC brengt structuur aan

Nieuws afbeelding 8-9-2021

We hebben binnen de club de wens om de organisatie rondom het technische deel van het hockey te verbeteren. Een van onze leden, Djurre Roggeveen, heeft veel ervaring in de hockeysport en we hebben hem gevraagd de organisatie rondom het hockey nauwkeurig te onderzoeken. Djurre is zelf al een aantal jaren trainingslid en vader van een dochter op de club. Goede en kritische gesprekken hebben plaatsgevonden waardoor wij besloten Djurre, voor een periode van een half jaar, een aantal uur in de maand, als projectleider Hockeyhuis aan te stellen bij MHCC. Wij hebben Djurre gevraagd iets over zijn achtergrond te vertellen en over hetgeen waar hij momenteel binnen de club mee bezig is. Lees vooral verder en maak kennis met Djurre. Mocht je daarna vragen hebben, neem gerust contact met hem op.

Aan het woord: Djurre Roggeveen
Wat was het mooi om afgelopen weekend weer iedereen op het veld te zien. Na een heel gek hockeyseizoen mochten we eindelijk weer. Ik heb genoten. Deze keer niet alleen als 46-jarige vader van een dochter in de 6E, maar ook als Projectleider Hockeyhuis bij MHCC.

Afgelopen maanden heb ik achter de schermen ge├»nventariseerd hoe onze club er ten aanzien van het hockey voor stond. Nog steeds komen er elke dag verrassingen tevoorschijn. Soms verrassingen die met een klein beetje duidelijkheid en soms met wat meer benodigde energie voor mooie uitdagingen zorgen. 

Mijn ervaring van 20 jaar als technisch directeur bij diverse verenigingen zoals MHC HBS, AMHC Rood-Wit en in een heel ver verleden ook al MHCC en mijn betrokkenheid bij heel veel sportverenigingen in Nederland en daarbuiten helpt mij daarbij. Wat zeker ook helpt zijn alle mensen die afgelopen jaren hun nek hebben uitgestoken en daarmee het hart van de vereniging vormen door hun actieve bijdrage in commissies, bestuur en op het veld als (hoofd)trainers. 

Inmiddels heb ik samen met het bestuur redelijk duidelijk in kaart gebracht waar de vereniging nu staat en waar we naar toe willen. Na de ad hoc zaken die er de afgelopen weken geregeld moesten worden om het seizoen te kunnen starten - zoals bijvoorbeeld de invulling van het trainingsschema - kunnen we nu langzaam vooruit gaan kijken. Om dit gefaseerd te doen, en niet van de hak-op-de-tak te springen, verdelen we dit in de volgende 4 stappen.

Stappenplan voor de komende 6 maanden

Stap 1 | De organisatie
Allereerst ligt de focus op het fundament. Zorgen dat de organisatie en structuur goed staat en loopt. Dit gaat van bond tot individu. En van club tot team. Hoe is de club - wij dus met elkaar - georganiseerd en hoe willen we dat het georganiseerd is. Wie is waarvoor verantwoordelijk. Bij wie moet je aankloppen voor wat. Welke rollen missen we nog. En hoe worden de taken binnen de organisatie goed verdeeld en gecommuniceerd.

Maar ook de organisatie binnen de trainingen en coaching verdient aandacht. Hoe zorg je ervoor als trainer dat je de trainingstijd volwaardig benut. Dat kinderen zoveel mogelijk ballen raken, ze met een rood hoofd, een grote lach en een stukje nieuwe bagage in hun rugzak van het veld af komen. 
Hoe zorgen we ervoor dat de Jongste Jeugd trainers met dat juiste stukje kennis & kunde het veld op gaan en daarin de juiste begeleiding krijgen. Hoe organiseer je het als coach voor, tijdens en na de wedstrijd.

Stap 2 | De communicatie
Zodra het fundament organisatie staat, kunnen we gaan bouwen. Om de organisatie ook zo goed mogelijk te laten functioneren is het belangrijk dat de communicatielijnen helder zijn. Van lid naar commissie, van coach naar speler en van club naar bond en andere clubs. Wie doet wat en wie benader je voor wat. Maar ook de manier van communiceren onderling binnen de club, binnen teams, van trainer naar speler en van team naar tegenstander/scheidsrechter is belangrijk.
Welke vragen stel je als trainer aan je spelers. Hoe stel je je op voor de groep. Hoe ga je om met je tegenstander voor, tijdens en na de wedstrijd.

Stap 3 | De inhoud
Als de organisatie staat en we weten hoe we en met wie we willen (en moeten) communiceren dan kunnen we ons ook meer focussen op de inhoud. In mijn geval gaat het dan vooral om de hockey-inhoud. We willen er natuurlijk naar streven dat ieder team en binnen ieder team ook ieder individu de juiste leerstof aangereikt krijgt. Voor de communicatie richting trainers en coaches maken we gebruik van het communicatiemiddel THEO. Theo is een onderdeel van bedrijf www.theo-door.com en hierin staan vaste leerlijnen per leeftijdscategorie, uitgewerkt in trainingen en oefeningen, die we straks gaan aanpassen aan de behoefte die er is binnen MHCC.

Met THEO houden we inmiddels ook de aanwezigheid tijdens trainingen bij en gaan we straks het speler-ontwikkel-systeem gebruiken om de ontwikkeling van spelers individueel en als team duidelijker in kaart te krijgen. 

Om iedereen hierin te betrekken organiseren we de komende maanden een aantal keer het MHCC Hockeyhuis Café. Daarnaast gaan we met vaste regelmaat ook via de site en rechtstreeks richting teams, ouders en spelers communiceren wat we waarom doen.

Stap 4 | Klaar voor de lange termijn
Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat dit Hockeyhuis er langer staat dan een seizoen. Natuurlijk kunnen we met regelmaat wat verbouwen, het interieur aanpassen en nieuwe huisgenoten ontvangen maar de basis moet er zijn voor een langere termijn en niet te veel afhankelijk zijn van de tijdelijke bewoners. Daarom is het fundament het aller belangrijkste, waarbij het overdragen van taken, inhoud en functies op een zo soepel mogelijke manier moet verlopen. En dat zonder te kort te doen aan ruimte voor nieuwe inzichten en innovaties.

Een plek waar je wilt zijn en wilt blijven
Nu zijn deze fundamenten heel belangrijk. Uiteindelijk moeten deze vooral het fundament zijn voor een bruisende hockeyvereniging. Een tweede thuis voor iedereen. Natuurlijk is hockey, trainen en spelen van wedstrijden, de basis, maar juist alles daaromheen de gezelligheid, de overige activiteiten, alles rondom het veld zorgt ervoor dat we van jong tot oud graag op de club zijn. De club zijn wij immers allemaal en die is er niet alleen voor haar leden maar juist door haar leden.
Daarom hopen we ook dat iedereen zich betrokken gaat voelen en is het aan ons als commissies, staf en bestuur de taak om binnen de fundamenten/organisatie en structuur iedereen te betrekken. Schroom dus niet om mee te doen. Dat kan op heel veel manieren. Iedereen is ergens goed in en vindt dingen leuk. Als we dat samen kunnen inzetten voor elkaar dan groeien, bouwen, bloeien en bruisen we samen!

Wil jij op een bepaalde manier bijdragen? En in mijn geval specifiek aan het Hockeyhuis. Denk aan jeugdcommissies, trainers, staf, coaches etc.? Ik hoor het graag van je. 

Op naar een machtig mooi hockeyseizoen! 

Groetjes,
Djurre Roggeveen, Projectleider Hockeyhuis