header foto
 
Hockeyzaken

LET OP! Invallers nodig..... Lees dan snel onderstaande tekst

22-11-2007

Invallen:

 

Het principe van een vereniging impliceert dat leden van verschillende teams elkaar in bepaalde situaties uit de brand kunnen helpen. De KNHB heeft hier echter bepaalde regels voor opgesteld waardoor er niet onbeperkt teamleden uitgewisseld kunnen worden. Daarom heeft de TC voor komend jaar dit memo opgesteld om het beleid van de M.H.C.Castricum ten aanzien van invallen duidelijk te maken:

 

 

Invallers mogen meespelen als zij in een gelijke dan wel jongere leeftijdscategorie spelen.

Als een coach invallers nodig heeft, zal deze contact moeten opnemen met de lijncoördinator. De lijncoördinator zal aangeven welke spelers of speelsters mogen worden benaderd door de coach.

 

De reden hiervan is dat de lijncoördinatoren het overzicht hebben over de teams en mogelijk eens een speler of speelster de kans wil geven om in een ander team mee te hockeyen.

 

 

Let op: er zijn wel degelijk restricties gesteld aan de personen die mogen meespelen in een lager team: dit mogen namelijk énkel leden van de vereniging (en dus leden van de KNHB) zijn.
Vrienden of vriendinnen van buitenaf zijn misschien wel een goede oplossing, maar dus niet toegestaan.