header foto
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
  Bestuur  Aantal vragen: 1
 Accommodatie  Aantal vragen: 2
 Afkortingen en termen bij MHCC  Aantal vragen: 2
 Communicatie  Aantal vragen: 1
 Feesten  Aantal vragen: 1
 Gevonden voorwerpen  Aantal vragen: 1
 Helpdesk website  Aantal vragen: 5
 Jongste Jeugd  Aantal vragen: 4
 Reglementen  Aantal vragen: 1
 Scheidsrechter  Aantal vragen: 1
 Sponsoring  Aantal vragen: 1
 Vertrouwenspersoon  Aantal vragen: 1
 Vragen voordat je lid wordt  Aantal vragen: 2
 Vrijwilliger  Aantal vragen: 1
 Wedstrijden  Aantal vragen: 2

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon 

MHCC wil nátuurlijk een veilige hockeyvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: Hockey.

We doen er alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

 

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft echter uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen MHCC willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen MHCC een vertrouwenspersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

 

Voorkomen is beter dan genezen.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn.

Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van MHCC?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

·         Pesten en gepest worden;

·         Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

·         ‘Grensoverschrijdend gedrag’: De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;

·         Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

·         Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

·         Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

·         Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

·         Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van MHCC op de juiste plaats is.

 

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van MHCC plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:


a. Toestemming voor hebt gegeven

b. Van op de hoogte bent


De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

 

Wie is de vertrouwenspersoon van MHCC ?

Op dit moment wordt de functie door Esther Smal ingevuld. Je kunt haar bereiken door te bellen naar: 0251-312874 of 06-22748202  Je kunt eventueel een boodschap achterlaten, zij belt je dan terug.

 
 

Waar is de vertrouwenspersoon niet voor?

In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier omheen, die tussen MHCC-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen MHCC-verband en de betrokkene(n).
 
Bij twijfel:
Bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten MHCC.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen MHCC.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer van NOC*NSF is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

 

Sponsoren